Om kören

BirkakörenVi är en blandad kör med stor musikalisk bredd, från svensk och utländsk konstmusik, profan och sakral till jazz och folkvisor. Kören håller några framträdanden varje år som vi arrangerar själva eller i samarbete med andra körer eller orkestrar. Vartannat år gör vi vanligtvis en körresa med olika framträdanden. Kören sjunger även de traditionella och stämningsfulla advents-, jul- och vårsångerna. Vi är 40 medlemmar och repeterar onsdagar på Södermalm i Stockholm.
Birkakören har lång tradition med rötter i 50-talet och har verkat under några olika namn under årens lopp. Körens namn är sedan 1975 Birkakören Stockholm. Kören är medlem i Sveriges Körförbund.

Erfaren körledare

Lena Björk Franzén är vår entusiastiska och erfarna körledare, utbildad kör och sångpedagog vid SMI, Stockholms Musikpedagogiska Institut. Hon har arbetat många år i Belgien på Scandinavian School of Brussels som körledare, musiklärare och konstnärlig ledare. Lena leder idag flera körer och arbetar som sång- och pianopedagog på den kulturskola hon startat och driver. Lena arbetar med jazz, folkmusik, populärmusik och klassiska körverk och har skrivit flera böcker i körmetodik.

 Stor musikalisk bredd

_DSC0006 kopia2Birkakören har framfört en rad olika körverk med varierande teman genom åren under olika dirigenter. Vi samarbetar med olika solister, musikensembler, orkestrar och andra körer i varierande körverk och teman. Verken är blandat profana och sakrala, exempel på profana teman har varit franskt och brittiskt-svenskt. De sakrala körverken spänner från 1200-talet fram till nutid.  Våren 2014 var temat latinskt med La Passione av Bartolucci, ett samtida verk i renässansens klangbild, hösten 2015 medverkade kören i framförandet av Carmina Burana, Carl Orffs mäktiga tonsättning av medeltida poesi och hösten 2018 medverkade kören i Mozarts Requiem i en välgörenhetskonsert i Budapest.
Birkakören har en stamrepertoar med traditionella svenska körverk för olika högtider och årstider som återkommande inslag på jul och vårkonserter.