Om kören

BirkakörenVi är en blandad kör med stor musikalisk bredd, från svensk och utländsk konstmusik, världslig och sakral till jazz och folkvisor. Kören håller några framträdanden varje år som vi arrangerar själva eller i samarbete med andra körer eller orkestrar. Vartannat år gör vi vanligtvis en körresa med olika framträdanden. Kören sjunger även de traditionella och stämningsfulla advents-, jul- och vårsångerna. Vi är 45 medlemmar och repeterar onsdagar på Södermalm i Stockholm.
Birkakören har lång tradition med rötter i 50-talet och har verkat under några olika namn under årens lopp. Körens namn är sedan 1975 Birkakören Stockholm. Kören är medlem i Sveriges Körförbund.

Välmeriterad körledare 

Malin Strömdahl-Sherman är utbildad kördirigent, sångpedagog och jazzsångerska vid Kungliga Musikhögskolan och Augusta University, USA. Under utbildningstiden till kördirigent arbetade Malin även regelbundet med en ensemble ur Radiokören.
Ny Malinbild kopMalin ledde under lång tid Norrlands Nations kör i Uppsala och har lett Stockholms Universitetskör. Sedan 2011 leder hon den sceniska kören Collagekören och som sångerska har hon ofta olika solistuppdrag.Hon arbetar även som körpedagog vid musikklasserna på Rudbecksgymnasiet i Sollentuna och arbetar regelbundet med friskvårdssång på stora företag i Stockholmsområdet.
Malin är en av grundarna till den prisbelönta vokalgruppen Baravox och har även själv vunnit ett flertal stipendier och priser. Hon arbetar lika gärna med klassiska verk som med jazzimprovisation och spirituals. Malin tycker att uttrycket är viktigt och att man måste veta vad man sjunger om och vad man försöker uttrycka för att kunna nå och beröra publiken.

 Stor musikalisk bredd

_DSC0006 kopia2Birkakören har framfört en rad olika körverk med varierande teman genom åren under olika dirigenter. Vi samarbetar med olika solister, musikensembler, orkestrar och andra körer i varierande körverk och teman. Verken är blandat profana och sakrala, exempel på profana teman har varit franskt och brittiskt-svenskt. De sakrala körverken spänner från 1200-talet fram till nutid.  Våren 2014 var temat latinskt med La Passione av Bartolucci, ett samtida verk i renässansens klangbild, hösten 2015 medverkade kören i framförandet av Carmina Burana, Carl Orffs mäktiga tonsättning av medeltida poesi och hösten 2018 medverkade kören i Mozarts Requiem i en välgörenhetskonsert i Budapest.
Birkakören har en stamrepertoar med traditionella svenska körverk för olika högtider och årstider som återkommande inslag på jul och vårkonserter.