Om kören

BirkakörenVi är en blandad kör med stor musikalisk bredd, från svensk och utländsk konstmusik, världslig och sakral till jazz och folkvisor. Kören håller några framträdanden varje år som vi arrangerar själva eller i samarbete med andra körer eller orkestrar. Vartannat år gör vi vanligtvis en körresa med olika framträdanden. Kören sjunger även de traditionella och stämningsfulla advents-, jul- och vårsångerna. Vi är 45 medlemmar och repeterar varje vecka på Södermalm i Stockholm.
Birkakören har lång tradition med rötter i 50-talet och har verkat under några olika namn under årens lopp. Körens namn är sedan 1975 Birkakören Stockholm. Kören är medlem i Sveriges Körförbund.

Välmeriterad körledare

DSC_0333 kopi2kopiOlle Sköld är en erfaren körledare och opera- konsertsångare med utbildningar från Kungliga Musikhögskolan och Operahögskolan. Han har varit körledare för Akademiska kören, körerna i S:t Jacobs kyrka i Stockholm, i Mariefreds församling och Tyresökören. Tidigare arbetade Olle som ”körpedagog” i Norden, som lärare i kördirigering och som sångpedagog i 20 år.
Som korist har Olle sjungit i Radiokören i 5 år och i den internationellt kända ”Lamentabile Consort”. Som operasolist har han sjungit på Stockholmsoperan, Drottningholmsteatern och Norrlandsoperan, samt i en mängd konserter i Sverige och internationellt och även medverkat i radio, TV och skivinspelningar.

 Stor musikalisk bredd

_DSC0006 kopia2Birkakören har framfört en rad olika körverk med varierande teman genom åren under olika dirigenter. Vi samarbetar med olika solister, musikensembler, orkestrar och andra körer i varierande körverk och teman. Verken är blandat profana och sakrala, exempel på profana teman har varit franskt och brittiskt-svenskt. De sakrala körverken spänner från 1200-talet fram till nutid.  Våren 2014 var temat latinskt med La Passione av Bartolucci, ett samtida verk i renässansens klangbild och hösten 2015 medverkade kören i framförandet av Carmina Burana, Carl Orffs mäktiga tonsättning av medeltida poesi.
Birkakören har en stamrepertoar med traditionella svenska körverk för olika högtider och årstider som återkommande inslag på jul och vårkonserter.