Aktuellt

Välkommen till Birkakören Stockholm!

 
 Vi är en blandad kör med stor musikalisk bredd som leds av vår erfarna körledare Lena Björk Franzén. På websidorna finns information om våra sångaktiviteter och hur du gör om du är intresserad av att sjunga med oss eller vill boka oss för körsång.
                                                                                               ✶ ✶ ✶                      
För närvarande är körens verksamhet påverkad av rådande pandemin covid-19. Kören följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ordinarie repetitionslokal på Timmermansgården (onsdagar kl. 18.30–20.50) kan därmed inte användas. Under ledning av Lena Björk Franzén har kören under hösten repeterat tisdagar kl. 18.30–19.30 i Markuskyrkan i Björkhagen, där rekommendationerna kunnat följas. För närvarande är även den verksamheten pausad. Vi hoppas kunna återuppta ordinarie körverksamhet till våren 2021.
Vi söker främst tenorer och basar men intaget är för närvarande pausat i avvaktan på att den ordinarie körverksamheten kan starta igen. Om du framöver vill dela vår sångargemenskap, läs mer under fliken Sjung med oss vilka du kan kontakta och hur en antagning till kören går till.